Doorontwikkeling grondzaken en vastgoed Gemeente Dronten

Begin 2018 werd Metafoor Vastgoed gevraagd een onderzoek uit te voeren voor de gemeente Dronten. Het doel van het onderzoek was om een advies uit te brengen voor de ontwikkeling van team grondzaken. Inmiddels is de gemeente druk bezig met het implementeren van onze adviezen en is ze klaar voor de volgende stap: de doorontwikkeling van het vastgoed. Wij interviewden Hendri Kasteel[i] en Jantine Kerkmeester[ii] over de ontwikkelingen die de gemeente doormaakt.

Onderzoek ontwikkeling team grondzaken

De eerste stap voor de gemeente Dronten was het op orde brengen van de basis binnen team grondzaken. De opdracht voor Metafoor was om de gemeente hierbij te ondersteunen vanuit een onafhankelijke blik. Peter Broer en Marian Mulder zijn het onderzoek gestart, later is Hendrika Sinnema aangesloten ter ondersteuning. Omdat Hendrika de gemeente ondersteuning verleende bij diverse werkzaamheden op het gebied van grondzaken, had zij veel bruikbaar inzicht in hoe het team was opgebouwd.

Advies en aanbevelingen

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Metafoor de gemeente Dronten verschillende aanbevelingen gedaan ter verbetering van team grondzaken. Eén van de aanbevelingen was het op orde brengen van het contractbeheer. Inmiddels heeft Jantine Kerkmeester alle overeenkomsten in kaart gebracht, gearchiveerd en gedigitaliseerd. Een belangrijke constatering was dat contractbeheer een waardevolle taak is die moest worden ondergebracht in het team.

Een andere constatering was dat er gestuurd moest worden op verandering en vernieuwing: meer digitaal werken, op een andere manier naar het werk kijken en op een efficiënte en nauwkeurige manier omgaan met overeenkomsten. Daarnaast was het innemen van een zakelijke positie en de omgang met ontwikkelende partijen een belangrijk aspect.

Samen met alle medewerkers van team grondzaken is aan de hand van het advies en de aanbevelingen van Metafoor het plan voor verbetering vormgegeven: Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Welk acties en ontwikkelingen zijn daarvoor benodigd? Er was veel commitment en draagvlak op de afdeling aanwezig om het verbeterplan tot een succes te brengen.

“Het is belangrijk om het eigenaarschap van de verbeterpunten bij de mensen zelf neer te leggen. Ze hebben zelf de sleutel in handen. Ik faciliteerde mijn team door de ruimte en tijd te geven om na te denken over ontwikkelingen.” – Hendri Kasteel

Team grondzaken op orde

De functies en rollen die benodigd zijn binnen een team grondzaken zijn inmiddels ingevuld en de formatie is op orde. Afdeling Gebiedsontwikkeling bestaat uit 50 medewerkers verdeeld over 5 teams met ieder hun eigen specialisatie: grondzaken/planeconomie, projecten, beleidsadviseurs, ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken.

Hendri Kasteel leidt afdeling Gebiedsontwikkeling. Echter, zijn de professionals zelf verantwoordelijk voor de inhoud en is het team als geheel verantwoordelijk voor het werk dat ze met elkaar verrichten.

“Ik geloof in het vakmanschap van de mensen zelf. Het zijn allemaal goed opgeleide medewerkers die in staat zijn goed hun werk te doen. Ik probeer vooral de verbindingen te leggen en te stimuleren en vanuit de ontwikkeling te zorgen dat we nadenken over waar we nu staan en waar we naartoe willen.” – Hendri Kasteel

Onderzoek doorontwikkeling gemeentelijk vastgoed

De gemeente Dronten heeft op het gebied van grondzaken mooie stappen gezet. Toch is ze er nog niet. Dat de basis binnen team grondzaken op orde is gebracht, was een reden voor een vervolgonderzoek over de doorontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed. In januari 2020 is Metafoor gestart met dit vervolgonderzoek en inmiddels zijn alle interviews afgenomen. Het onderzoek omvat een complex en omvangrijk vraagstuk waar meerdere afdelingen bij betrokken zijn.

Continuïteit samenwerking gemeente Dronten en Metafoor

Hendri Kasteel is erg tevreden over de samenwerking tussen de gemeente Dronten en Metafoor Vastgoed en Software. Hij geeft aan dat Metafoor een betrouwbare partner is die vanuit haar kennis en ervaring echt iets kan betekenen voor gemeenten. Hij vindt het daarnaast mooi om te zien dat de lokale overheid en het bedrijfsleven binnen de gemeente Dronten zo goed samenwerken in het kader van de lokale verbinding. Hij is erg tevreden over het onderzoek dat Metafoor voor de gemeente heeft uitgevoerd.

“Zo’n onderzoek voer je uit met respect en aandacht voor de omgeving. Je ziet dat er gekwalificeerde mensen aan tafel hebben gezeten, die weten waar ze het over hebben. Dan heb je ook een basis om een ontwikkeling door te maken. Volgens mij hebben jullie daar een hele mooie bijdrage aan geleverd.” – Hendri Kasteel

Heeft uw organisatie ook behoefte aan adviezen van een onafhankelijke derde? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl of te bellen naar 088 – 00 66 100.


[i] Hendri Kasteel werkt momenteel 2,5 jaar bij de gemeente Dronten als Manager Afdeling Gebiedsontwikkeling. Hij is al 23 jaar werkzaam bij diverse gemeenten, waarvan 11 jaar vanuit verschillende leidinggevende functies.

[ii] Jantine Kerkmeester voert het onderzoek naar de doorontwikkeling van het vastgoed uit voor de gemeente Dronten, samen met Peter Broer. Ze werkt momenteel 2 jaar bij Metafoor en voert verschillende opdrachten uit voor diverse gemeenten.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Loraine van Huenestein

Loraine van Huenestein

Loraine is onze Corporate Recruiter. Heeft u vragen over consultancy of een vacature? Neem dan contact op met Loraine. U kunt haar bellen op +31 6 51 26 94 98 of een e-mail sturen naar loraine.van.huenestein@metafoor.nl. Loraine staat klaar om u te helpen.

Bekijk alle artikelen van deze adviseur

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl