Verjaringsapp

Juridisch Team

Verjaringsapp

Een groot aantal burgers heeft grond van overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen in gebruik. Na verloop van tijd rijst de vraag of de gemeente, de provincie of het waterschap nog wel eigenaar is van de grond. Mogelijkerwijs heeft de burger de grond inmiddels door verjaring verkregen. Er bestaan vaak onduidelijkheden over de juridische regels rond verjaring en hun toepassing op een concrete situatie en de jurisprudentie is op dit gebied wispelturig. Deze module geeft een indicatie hoe groot het risico is dat de burger eigenaar is geworden van de overheidsgrond. Deze indicatie is gebaseerd op de jurisprudentie rond verjaring. Deze module kan geen vakkundig en op uw casus toegespitst juridisch advies vervangen. Aan deze module en de daarbij behorende uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De module kan niet worden gebruikt voor conflicten tussen twee particuliere eigenaren.

Deze module is vrij toegankelijk en het gebruik hiervan is kosteloos. De inhoud van de module vloeit voort uit onafhankelijk onderzoek in het kader van het Onderzoeksproject Landjepik van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van prof. mr. B. Hoops. Dit onderzoek wordt financieel gesteund door een aantal gemeenten, provincies en waterschappen. De module is technisch ontworpen door Metafoor Vastgoed en Software. Voor inhoudelijke opmerkingen en suggesties stuur een e-mail naar b.hoops@rug.nl. Voor technisch support stuur een e-mail naar helpdesk@metafoorsoftware.nl.

Verjaringsapp

Neem contact op

Metafoor adviseert u graag!

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl