Wet betaalbare huur aangepast

Regulering middenhuursector

Eerder informeerden wij u in dit artikel al over de aanstaande regulering van de middenhuursector. Met de Wet betaalbare huur wordt de regulering van de huursector uitgebreid naar woningen met een huurprijs tot € 1.123,00 (186 punten). Op 6 februari 2024 heeft minister De Jonge het wetsvoorstel voor de Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer gestuurd. Om ervoor te zorgen dat de wet nieuwbouwprojecten en investeringen in middenhuur niet belemmert, is het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. In dit artikel informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

Opslag voor nieuwbouwwoningen

In de eerdere versie van het wetsvoorstel was al een opslag opgenomen voor nieuwbouwwoningen. Met deze opslag kunnen verhuurders een hogere huurprijs in rekening brengen voor nieuwbouwwoningen. De minister wil er met deze opslag voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft om huurwoningen te bouwen. Eerder was de opslag vastgesteld op 5%. In het voorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, is de nieuwbouwopslag verhoogd naar 10%. Daarnaast geldt de opslag nu voor projecten waarvan de bouw is gestart vóór 1 januari 2026 (in plaats van 2025). Voor woningen die in aanmerking komen voor de opslag kan hiervan gebruik worden gemaakt zolang de regulering geldt. Eerder was een maximale termijn van 10 jaar opgenomen. De opslag geldt ook voor toevoegingen aan woningen, zoals bij transformatie of aanbouw.

Jaarlijkse huurprijsstijging

In de Wet betaalbare huur was eerder een maximale huurprijsstijging voor het middensegment vastgesteld op de CAO-loonontwikkeling +0,5%. In het voorstel zoals het nu is ingediend bij de Tweede Kamer is de maximale huurprijsstijging vastgesteld op de CAO-loonontwikkeling +1%.

Modernisering van het WWS

In het voorstel voor de Wet betaalbare huur is een verdere modernisering van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) opgenomen. Zo gelden er minpunten voor lagere energielabels en pluspunten voor hogere energielabels. Ook leidt de wet volgens de minister tot een betere waardering van de gemeenschappelijke buitenruimte, het sanitair en de keuken. Tot slot is de waardering van monumentale panden herzien. Het woningwaarderingsstelsel wordt met de invoering van de Wet betaalbare huur dwingend gemaakt. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige regelgeving is dat huurders straks op elk moment de huurprijs kunnen laten toetsen door de Huurcommissie. Op dit moment moet een huurder het verzoek tot toetsing van de huurprijs binnen 6 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst indienen bij de Huurcommissie.

Inwerkingtreding Wet betaalbare huur

Het is, mede vanwege de reacties vanuit de praktijk en de huidige formatie van een nieuw kabinet, de vraag of, wanneer en in welke vorm de Wet betaalbare huur in werking treedt. De minister streeft naar een inwerkingtreding per 1 juli 2024. De bedoeling is dat de wet tijdelijk geldt. De minister verwacht dat de huurmarkt, vanwege de ambitie om meer woningen te bouwen, op termijn meer in evenwicht is. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl