Verkoop van snippergroen: een les in objectiviteit en toetsbaarheid

In het Didam-arrest is bepaald dat overheidsorganisaties een openbare selectieprocedure moeten volgen bij de verkoop van grond.[1] Slechts in het geval van één serieuze gegadigde kan hiervan worden afgeweken. Deze uitzondering biedt ruimte, maar vraagt om helderheid in beleid.

Snippergroenbeleid van Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn stelt, conform haar snippergroenbeleid, dat verkoop van groenstroken geen versnippering mag veroorzaken en er geen onlogische erfgrenzen mogen ontstaan. Dit principe werd toegepast in een specifieke zaak, waarbij een groenstrook langs meerdere percelen werd aangeboden.

Dit is een interessante casus waarvan we kunnen leren. Daarom zetten we deze casus verder uiteen.

Casus

In 2022 kondigt de gemeente Alphen aan den Rijn de verkoop van een gemeentelijke groenstrook aan, gelegen langs verschillende percelen. En deze groenstrook wordt aangeboden aan de eigenaren van de aangrenzende percelen (buurman 1 t/m 5). Het aanbod geldt niet voor buurman 6 waaraan het perceel grenst waar de groenstrook aan wordt aangeboden. Buurman 6 wil een brandgang creëren. Maar de gemeente besluit de groenstrook te verkopen aan buurman 2.  De gemeente beschouwt buurman 2 als de enige serieuze gegadigde, volgens het snippergroenbeleid. Het argument is dat deze verkoop resulteert in een logische perceelgrens en eigendomsverhouding, in lijn met het beleid. Terwijl verkoop aan buurman 6 leidt tot een onlogische perceelgrens. Buurman 6 is het niet eens met de beslissing van de gemeente. Hij maakt in een kort geding bezwaar tegen de voorgenomen verkoop aan de aangrenzende buurman 2.

Uitspraak voorzieningenrechter Rotterdam

De voorzieningenrechter in Rotterdam oordeelt dat de gehanteerde criteria voldoende objectief en toetsbaar en niet onredelijk zijn. Het voorkomen van onlogische erfgrenzen valt binnen de beleidsruimte van de gemeente. Hierdoor wordt de gemeente in haar beslissing gesteund.

Belang van objectieve en toetsbare criteria

De kern van deze zaak benadrukt het belang van objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria, zoals vastgelegd in het snippergroenbeleid. In dit geval werd de eisende partij (buurman 6), hoewel eigenaar van aangrenzend perceel, uitgesloten van verkoop omwille van mogelijke onlogische grenzen. Deze casus onderstreept het belang van heldere communicatie over beleid en het hanteren van objectieve criteria bij de verkoop van gemeentelijke grond.

[1] Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl