Verhoging overdrachtsbelasting snippergroen per 2021

In het belastingplan 2021 staan de plannen van het kabinet voor de belastingen in 2021. Eén van deze plannen is een wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (het wetsvoorstel “Wet differentiatie overdrachtsbelasting”). Dit wetsvoorstel bevat, naast o.a. een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters, ook elementen die consequenties hebben voor de overdracht van snippergroen. Het tarief voor de overdrachtsbelasting bij verkrijging van snippergroen is nu nog 2%. In 2021 zal dit volgens het wetsvoorstel worden verhoogd naar 8%, een forse verhoging dus!

Stand van zaken wetsvoorstel

De tweede kamer heeft het wetsvoorstel op 12 november 2020 aangenomen en de eerste kamer zal nog moeten stemmen. De plenaire behandeling in de eerste kamer staat gepland voor 7 december 2020. Als het wetsvoorstel vervolgens wordt aanvaard door de eerste kamer, zal de wet worden afgekondigd in het staatsblad. De wet treedt dan in werking met ingang van 1 januari 2021.

De huidige situatie (2020)

In het huidige artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) zijn o.a. de volgende bepalingen opgenomen:

  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is 6%.
  • In afwijking hiervan bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2%.
  • Onder woningen worden mede begrepen aanhorigheden die tot de woning behoren of gaan behoren.

Snippergroen

Aanhorigheden zijn de zaken die zich op de grond bevinden waarop de woning staat, zoals een tuin, een garage of een schuur. Ook aanhorigheden die tot de woning gaan behoren vallen onder het lage tarief, zoals het kopen van een strook grond om als tuin bij de woning te betrekken (snippergroen). Op de verkrijging van snippergroen is dan ook het (lage) tarief van 2% van toepassing.

Voorbeeld overdracht Snippergroen in 2020:

Piet heeft een woning gekocht in 2017. Hij wil zijn tuin uitbreiden en koopt een strook snippergroen van de gemeente voor € 2.000 k.k. Indien de overdracht in 2020 plaatsvindt, zal hij over deze verkrijging 2%, dus € 40 overdrachtsbelasting moeten betalen.

Toekomstige situatie (per 2021)

In het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting worden o.a. de volgende wijzigingen aan de WBR voorgesteld:

  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8%.
  • In afwijking hiervan bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2%, mits de verkrijger de woning zelf gaat bewonen.
  • Het tarief van 2% is alleen van toepassing op aanhorigheden die tot de woning behoren, indien zij gelijktijdig met deze woning worden verkregen.

Snippergroen

Bovenstaande wijzigingen hebben gevolgen voor de overdrachtsbelasting bij snippergroen. Dit komt door de toevoeging dat het lagere tarief van 2% alleen van toepassing is bij de overdracht van aanhorigheden die gelijktijdig met de overdracht van de woning plaatsvindt. Dit is een geheel nieuwe toevoeging en is in het wetsvoorstel vastgelegd als het nieuwe artikel 14 lid 4 WBR. Omdat snippergroen niet gelijktijdig wordt verkregen met de overdracht van de woning, maar nagenoeg altijd op een later moment, is het lage tarief voor een woning hier niet (meer) van toepassing, maar het nieuwe algemene tarief van 8%.

Voorbeeld overdracht 2021:

Indien de overdracht van de strook snippergroen in 2021 zal plaatsvinden, zal Piet 8%, dus € 160 overdrachtsbelasting moeten betalen. Omdat de overdracht van het snippergroen niet gelijktijdig plaatsvindt met de overdracht van de woning(dat was in 2017), is het lagere tarief van 2% niet van toepassing. De te betalen overdrachtsbelasting in 2021 is dus 4x (!) zoveel als bij een overdracht die plaatsvindt in 2020.

Conclusie

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen en de wetswijzing in werking treedt, zullen vanaf 2021 verkrijgers van een strook snippergroen bij een verkoop k.k. rekening moeten houden met het nieuwe tarief van 8% overdrachtsbelasting. Bij een verkoop v.o.n. zal de gemeente juist duurder uit zijn, omdat zij de overdrachtsbelasting voor haar rekening neemt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl of te bellen naar 088 – 00 66 100.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl