Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: vrijblijvend is het niet meer, het moet!

Verduurzaming van vastgoed is al belangrijk en wordt steeds belangrijker. Vooral bij gemeenten die een voorbeeldfunctie hebben en aanjager kunnen zijn, zie ik dit onderwerp steeds urgenter worden en het staat hoog op de agenda. Veel gemeenten zijn hier natuurlijk al mee bezig en sommige zijn al redelijk ver maar bottom line moet nog veel gebeuren. Nu de sectorale routekaart van de VNG is gepubliceerd is de vrijblijvendheid echt voorbij en is het tijd voor actie!

Even voorstellen

Mijn naam is Armand Janisse en ik woon in Harderwijk. Vastgoed heeft al lange tijd mijn interesse. Ik had al vroeg door dat ik daar verder in wil groeien. Begonnen met bouwkunde en geëindigd als register makelaar/taxateur, ben ik door mijn studies gewandeld. Dit laatste heb ik lange tijd uitgevoerd in met name het bedrijfsmatig vastgoed. Sinds 2 jaar werk ik bij Metafoor Vastgoed en Software als vastgoedadviseur en projectleider. Een dynamisch bestaan waarbij ik telkens in een andere keuken mag kijken van een gemeente of andere overheidsinstelling. Verduurzaming van (gemeentelijk) vastgoed is een specialisme van mij waar ik de laatste tijd veel kennis van heb opgedaan via diverse opleidingen en cursussen. Maar vooral uit de dagelijkse praktijk als vastgoedadviseur bij verschillende gemeenten, zoals Elburg, Gorinchem, Hilversum en Waalwijk.

Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed van de VNG

Wat staat er onder andere in deze routekaart? We hebben ons te houden aan het klimaatakkoord wat o.a. inhoud een C02 reductie van 49% in 2030 (streefdoel) en een energieneutrale en 100% circulaire portefeuille in 2050. Tevens moeten we dan van het gas af zijn. Deze opgave gaat veel vergen van een organisatie als een gemeente. Het houdt in dat versneld inzicht nodig is in de gehele vastgoedportefeuille. Dit betreft niet alleen het in kaart brengen van de objecten, contracten en relaties zoals veel gemeenten dat doen met onze softwaretool VBSonline. Maar ook moet inzichtelijk zijn hoe de exploitatie eruit ziet, oftewel de kosten en de opbrengsten, en welk vastgoed nodig is voor de lange-termijn-beleidsdoelstelling en welk vastgoed afgestoten kan worden. Daarnaast moeten de onderhoudsplanningen tegen het licht gehouden worden en waar mogelijk zullen de natuurlijke momenten uitgebreid worden met duurzame maatregelen. Ook kan dit naar voren gehaald worden als er bijvoorbeeld een korte terugverdientijd op een investering zit. En hoe zit het met de servicekosten en voor wie zijn de energievoordelen? Kortom, stap voor stap je vastgoed op orde brengen zorgt ervoor dat je aan de slag kunt met de routekaart.

Bewustwording en portefeuillesturing

Belangrijker is misschien wel bewustwording, draagvlak en het werken vanuit een centrale vastgoedorganisatie die het eigenaarschap aanvoelt. Is er voldoende capaciteit en kennis in huis? Wat ik nog wel eens in de praktijk zie is dat afdelingen langs elkaar heen praten. De totale opgave moet helder in beeld zijn, voor iedereen. Metafoor Vastgoed en Software helpt overheidsinstellingen al lange tijd met het op orde brengen van hun vastgoedportefeuilles. Hiervoor maken we gebruik van de Vastgoedladder waarbij we in een oogopslag laten zien wat de stappen zijn van inventarisatie tot portefeuillesturing. Verduurzaming van vastgoed kan prima parallel lopen met dit traject en heeft veel raakvlakken.

Businesscase van de portefeuille

De sectorale routekaart omschrijft dat, bijvoorbeeld een gemeente, een eigen routekaart met strategie moet opmaken voor 30 jaar (tot 2050). De eerste vier jaar van deze routekaart moet uitgebreid worden met een helder uitvoeringsplan inclusief de financiële middelen. Maar ook moet in dit plan opgenomen worden wat al gedaan is en wat nog gaat gebeuren richting 2030 en 2050. Op deze manier kan gemonitord worden. Om hiermee te beginnen is mijn aanbeveling om te werken met een businesscase van de portefeuille. Eerst in hoofdlijnen (QuickScan) en later steeds meer gespecificeerd, zodat goed nagedacht kan worden over de opgave. Metafoor kan hierbij helpen door middel van de Duurzame vastgoedladder.

Samenwerking

Op 9 juni vindt een webinar plaats met partners CFP Green Building en de BNG bank. Vooral de financiering is een onderdeel van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed dat lastig kan zijn. Waar halen we de budgeten vandaan? Wat is de impact van de financiering op andere onderdelen van de gemeentebegroting? Dit hoeft niet per se lastig te zijn, er zijn mogelijkheden. Denk ook aan een toekomstwaarde (TCO) van een object. Zoek de reeds begrote investeringsmomenten en haal deze naar voren. Kijk ook naar gezondheid en comfort. Minder ziekteverzuim betekent ook meer financieringsruimte. Zoek naar subsidies en spreek een verdeling af bij een besparingen waar een gebruiker baat bij heeft (split incentive).

Vragen of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar 088 – 00 66 100 of te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl. U kunt mij ook rechtstreeks bereiken via: armand.janisse@metafoor.nl.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl