Rentmeestersdiensten van Metafoor

Het vak van rentmeester bestaat al lange tijd. In het huidige Nederland gaan de bronnen van rentmeesters terug tot de 13de eeuw. In oorsprong was de rentmeester belast met het financiële beheer van de landerijen, bossen en bezittingen van de landheer. In de loop der eeuwen is het beroep (en het vak) geëvolueerd. Wat is gebleven is de breedte van het vak, met aandacht voor zowel beheer als transacties, voor zowel gronden als gebouwen en met zowel financiële als juridische aspecten. Wat ook gebleven is, is de focus op het buitengebied. Die focus op het buitengebied kleurt uiteraard de inhoud van het werk, zowel qua objecten, thematiek, ontwikkelingen als instrumentarium.

Het vak van rentmeester

De objecten in het buitengebied betreffen vaak agrarische gronden, bos- en natuurgebieden en uiterwaarden en de opstallen die daarbij horen, zoals (al dan niet her te bestemmen) boerderijen, schuren, kastelen en buitenplaatsen in allerlei variaties. De thematiek in het buitengebied is zeer divers en kent de nodige ontwikkelingen en actualiteit.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • Klimaatadaptatie en duurzaamheid (waterberging, duurzame gebouwen, zon- en windprojecten);
  • Ruimte voor infrastructuur (weg, water, spoor, nutsleidingen);
  • Erfgoedwaarden, economie en toerisme;
  • Samengaan van natuur en landbouw (NNN, natuurinclusieve landbouw, Bossenstrategie);
  • Grondgebruik (meervoudig ruimtegebruik, perceelsbegrenzing, sturen op gebruik).

Het in te zetten instrumentarium is breed. Naast de meer basale juridische en inhoudelijke gereedschapskist gaat het vaak om pacht en erfpacht, onteigening en schadevergoedingen, waardering en fiscaliteit, Natuurschoonwet en planologische (on)mogelijkheden. En in het verlengde daarvan over verdienmodellen, businesscases en rendabele exploitatie.

Huidige inzet en ervaring rentmeesters Metafoor

De afgelopen jaren heeft Metafoor adviseurs ingezet voor rentmeestersdiensten voor verschillende opdrachtgevers. Het betreft zowel eigen adviseurs als ZZP’ers bij enkele waterschappen en bij Prorail. Focus bij die werkzaamheden ligt op het vlak van pacht, onrechtmatig grondgebruik en grondverwerving.

Metafoor werkt samen met ZZP’ers die al jarenlange ervaring hebben met de uitvoering van rentmeestersdiensten voor verschillende opdrachtgevers. Een groot aantal van hen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Het lidmaatschap van deze vereniging staat garant voor een beëdigd rentmeester die voldoet aan het kwaliteitskeurmerk NVR en toegang heeft tot het uitgebreide NVR-netwerk. Daarnaast bewijst de rentmeester hiermee dat hij of zij voldoet aan hoge kennis-, ervarings- en gedragseisen. Ook een eigen adviseur van Metafoor heeft in 2021 de rentmeestersopleiding met succes afgerond en in 2022 is nog een adviseur begonnen met de rentmeestersopleiding.

Toekomstbeeld rentmeesterij

De ambitie van Metafoor is om het aanbod van rentmeestersdiensten uit te breiden. Metafoor richt zich hierbij in eerste instantie op  decentrale overheden, semioverheidsorganisaties en terreinbeherende organisaties. Metafoor heeft jarenlange ervaring bij gemeenten en waterschappen en weet hierdoor hoe de hazen in overheidsland lopen. Hier ligt dan ook de kracht van Metafoor. Bovendien wordt door de focus op (semi)overheidspartijen voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan.

Metafoor heeft vastgoedadviseurs, grondzakenadviseurs en juristen in dienst. Bij de uitoefening van het rentmeestersvak krijg je vaak te maken met verschillende vraagstukken. Binnen Metafoor zijn de lijnen kort en kan de rentmeester een beroep doen op collega’s met specifieke deskundigheid.  Daarmee wordt de kwaliteit  gewaarborgd.

Geïnteresseerd in of vragen over onze rentmeestersdiensten?

Mocht u vragen hebben over onze rentmeesterdiensten kunt u contact opnemen met ons kantoor door te bellen naar 088 006 6100 of te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl. Voor meer informatie over onze rentmeestersdiensten klikt u hier.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl