Snippergroenproject Gemeente Zutphen

In december 2015 is Metafoor Vastgoed gestart met het snippergroenproject bij de gemeente Zutphen. Het uitgangspunt van de gemeente Zutphen Het belangrijkste uitgangspunt van de gemeente Zutphen om het snippergroenproject te starten was het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast wordt onderhoud van het openbaar groen bemoeilijkt, wanneer de ene inwoner wel gebruik maakt van een groenstrook en de andere inwoner niet. Ook zorgt deze ongelijkheid voor een rommelig aangezicht. Communicatie met de bewoners Inwoners van de gemeente Zutphen die gemeentegrond in gebruik hadden, ontvingen een brief met informatie omtrent het betreffende stuk grond. Als bewoners naar aanleiding van deze brief vragen hadden of behoefte hadden aan een persoonlijk gesprek, konden zij in het gemeentehuis terecht voor vragen. In uitzonderlijke gevallen bezochten onze adviseurs de bewoners thuis om de situatie te bekijken en uit te leggen. De burgers binnen de gemeente Zutphen reageerden over het algemeen positief op het snippergroenproject. Nieuwsbericht over dit project: ZUTPHEN – Uit onderzoek van de gemeente Zutphen blijkt dat veel inwoners bewust of onbewust grond gebruiken van de gemeente, zonder dat daar een overeenkomst voor is afgesloten. Zo wordt bijvoorbeeld een extra lapje groen bij de tuin betrokken. Om hierover tot eenduidige afspraken te komen, krijgen de gebruikers van dit zogenoemde snippergroen nu de mogelijkheid de grond te kopen of terug te geven. Dat gebeurt allereerst in de Zuidwijken, waar zo’n zeshonderd gevallen van gebruik van gemeentegrond bekend zijn. Gestart wordt met een proef onder 120 adressen aan De Waarden en Weerdslag. Andere adressen in de wijk worden later aangeschreven. ,,Doel is het regelen van het grondgebruik en om duidelijkheid te krijgen over de eigendomspositie”, meldt een woordvoerster. ,,Verkoop is één van de mogelijkheden om dat te doen. Om dit te stimuleren, geldt tijdens de pilot een speciaal tarief van €40 euro per vierkante meter gemeentegrond. Alle inwoners van de Zuidwijken kunnen hier overigens al gebruik van maken, ook als zij nu niet aangeschreven worden of nog géén gemeentegrond gebruiken. Want als hun tuin hieraan grenst, kunnen zij een aanvraag tot aankoop doen.” De zegsvrouw voegt toe dat kopen niet altijd mogelijk is, omdat in sommige gevallen maatwerk is vereist. De beleidsnotitie ‘Snippergroen Gemeente Zutphen’ geldt daarbij dan als leidraad.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl