Snippergroenproject Gemeente Goeree-Overflakkee

Inventarisatie snippergroen In december 2017 is Metafoor Vastgoed bij de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met de inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik onder leiding van Bart Sikkes. Verschillende medewerkers van Metafoor hebben aan de inventarisatie meegewerkt vanaf ons kantoor in Dronten. Er dienden circa 23.000 percelen geïnventariseerd te worden. Tijdens onze inventarisatie kwamen zo’n 900 gevallen van oneigenlijk grondgebruik aan het licht. Plan van aanpak snippergroen Naar aanleiding van onze inventarisatie is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met het opstellen van een plan voor de daadwerkelijke aanpak van het oneigenlijk grondgebruik. Tijdens dit proces is de lijst met percelen waar sprake was van oneigenlijk grondgebruik besproken met de medewerkers van de buitendienst. Bepaalde mondelinge en schriftelijke afspraken over het gebruik van de grond kwamen aan het licht, waardoor bepaalde percelen van de lijst geschrapt konden worden. Ook zijn er nieuwe gevallen van oneigenlijk grondgebruik aan het licht gekomen. De gemeente heeft nu inzichtelijk welke percelen te koop of te huur kunnen worden aangeboden. Arie de Jong: “De hoofdreden om het oneigenlijk grondgebruik aan te pakken is dat de huidige situatie niet gewenst is en de onduidelijkheid opgelost dient te worden”. In de huidige situatie kan het zo zijn dat buurman A wel netjes betaalt voor het gebruik van de grond, terwijl buurman B hier geen enkele afspraak over heeft gemaakt met de gemeente. Dit is geen eerlijke situatie.”

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl