Snippergroenproject Gemeente Etten-Leur

Eind 2015 is de gemeente Etten-Leur begonnen met het op orde brengen van snippergroen. Eind 2017 is Metafoor Vastgoed en Software bij de gemeente gestart ter ondersteuning van het snippergroenproject, in eerste instantie binnen de wijken Centrum-West en De Grient. In 2019 zijn wij ook gestart met het project in de (deel)wijken van Sander-Banken. Aanpak snippergroen gemeente Etten-Leur De gemeente Etten-Leur voert het snippergroenproject wijk voor wijk uit. Iedere wijk wordt eerst geïnventariseerd. Daarna worden de adressen met oneigenlijk grondgebruik binnen die wijk aangeschreven. Toen Metafoor bij de gemeente startte was de wijk Grauwe Polder al geïnventariseerd en de dossiers waren zo goed als afgehandeld. Snippergroen Centrum-West en De Grient In 2017 zijn Berrique en Dora gestart binnen de wijken Centrum-West en De Grient. In deze wijken had zo’n 15% van de bewoners gemeentegrond in gebruik. Alle situaties zijn destijds onderzocht en de bewoners die geen overeenkomst met de gemeente hadden voor het gebruik van de grond, zijn aangeschreven. Ook binnen deze twee wijken zijn alle dossiers inmiddels zo goed als afgehandeld. Snippergroen Sander-Banken In 2019 startte Metafoor Vastgoed en Software met het inventariseren van grondgebruik binnen de wijken Sander-Banken. Binnen deze wijk zijn in totaal 1644 adressen geïnventariseerd. In deze wijk had zo’n 6% van de bewoners grond in gebruik. Het komt voor dat in het verleden afspraken gemaakt zijn tussen bewoners en gemeente over het grondgebruik. Soms is het oneigenlijk grondgebruik zo klein dat dit gedoogd wordt. Inmiddels heeft circa de helft van de aan te schrijven adressen een brief met uitleg over hun individuele situatie ontvangen. Informatiebijeenkomst Voordat de gemeente de gerichte brieven verstuurt, organiseert zij eerst een informatiebijeenkomst voor bewoners. De gemeente heeft ervoor gekozen deze bijeenkomsten op een persoonlijke manier in te richten. In plaats van het enkel informeren vanuit de kant van de gemeente, wordt het gesprek aangegaan met bewoners. Het verschil ten opzichte van de aanpak binnen de wijken Centrum-West en De Grient is dat de gemeente nu een gerichte bewonersavond heeft georganiseerd voor de bewoners van de wijken Sander-Banken. In Centrum-West en De Grient werd iedere bewoner uitgenodigd, in Sander-Banken alleen de bewoners die vermoedelijk grond in gebruik hebben. Dit maakte de informatieavond in Sander-Banken doeltreffender. Perspectief bepalen: verkopen, verhuren of behouden? Per adres wordt bepaald of de in gebruik genomen grond verhuurd of verkocht kan worden. Na de inventarisatie worden in stappen iedere keer vijf adressen beoordeeld door adviseurs van verschillende afdelingen binnen de gemeente. Zo adviseren zij over kabels en leidingen, groen, verkeersveiligheid, bestemmingsplannen, onderhoud en milieu. Indien één van de adviseurs aangeeft dat de grond niet verkocht kan worden omdat er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond liggen, wordt vaak nogmaals naar de situatie gekeken. Soms is uitgifte wel mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Als verkoop niet mogelijk is, kan de grond in sommige gevallen wel te huur worden aangeboden. Als bewoners niet ingaan op het aanbod, moeten zij de grond leeg opleveren aan de gemeente. Ontruimen in gebruik genomen grond Wanneer bepaalde stukken grond niet verkocht of verhuurd kunnen worden, maakt de gemeente afspraken met de bewoners over het ontruimen van de grond. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende zaken, zoals de tijd van het jaar. De gemeente wil de grond namelijk zo spoedig mogelijk herinrichten, zodat bewoners niet uitkijken op een kaal stuk grond. Toekomst snippergroenproject Na afronding van het project in Sander-Banken, wordt de volgende wijk geïnventariseerd. Welke wijk dat zal zijn, is nog niet bekend. Aan de hand van bepaalde factoren wordt bepaald binnen welke wijk het project wordt vervolgd. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor groenonderhoud spelen hierbij een grote rol. Zij geven aan waar zij tegen gebruik van gemeentegrond aanlopen. Daarnaast is relevant hoe oud een wijk is en of de gemeente het risico loopt haar eigendom door verjaring te verliezen. Samenwerking tussen de gemeente en Metafoor De gemeente Etten-Leur heeft besloten een bureau in te schakelen voor het snippergroenproject, omdat het project veel tijd in beslag neemt. De tijd die hiervoor gereserveerd dient te worden, kan niet meer aan andere zaken besteed worden. Lidwien Gottmer: ‘Daarnaast is de aanpak van snippergroen redelijk specifiek en we moeten kennis hebben van verjaring. Deze kennis is binnen de gemeente niet altijd bij iedereen aanwezig en bij een bureau als Metafoor wel.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl