Snipperblauw Waterschap Brabantse Delta

Metafoor heeft waterschap Brabantse Delta ondersteund bij het project ‘Sloten, oevers en dijken op orde’ (SODO). Tijdens dit project beoordeelde het waterschap zowel groensnippers als blauwsnippers en werden keurovertredingen opgelost. Hierbij werkte waterschap Brabantse Delta samen met 21 gemeenten en gemeenteraden. Waterschap Brabantse Delta Tussen 1500 en 1600 waren er talloze waterschappen aanwezig in Nederland. In de daaropvolgende eeuwen hebben er nieuwe samenwerkingen, afsplitsingen en fusies plaatsgevonden. In 1850 kende Nederland nog zo’n 3.500 waterschappen en 100 jaar later waren dat er 2.500. In 2014 zijn de waterschappen Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs, Scheldekwartier, het grondgebied van de gemeente Roosendaal en het Hoogheemraadschap West-Brabant samengevoegd. Samen vormen zijn nu waterschap Brabantse Delta. Momenteel kent Nederland in totaal nog 24 waterschappen. Waterschap Brabantse Delta zorgt tegenwoordig voor de zuivering van rioolwater en voor veilige kades en dijken. Daarnaast regelt het waterschap de hoogte van het water in West- en Midden-Brabant en bewaakt en verbetert het waterschap de kwaliteit van het oppervlaktewater. SODO en Metafoor Tijdens het project ‘Sloten, oevers en dijken op orde’ bij waterschap Brabantse Delta werden agrariërs, particulieren en bedrijven geïnformeerd over de regels met betrekking tot grond- en watergebruik en over de mogelijkheid tot een beroep op verjaring. Hierbij werden veel persoonlijke bezoeken afgelegd. Veel agrariërs en particulieren hebben een beroep op verjaring gedaan. Deze verzoeken zijn vervolgens beoordeeld door het projectteam van het waterschap. Daarnaast is er een groot aantal overtredingen op de keur opgelost.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl