Onderzoek doorontwikkeling grondzaken en vastgoed Gemeente Dronten

Begin 2018 werd Metafoor Vastgoed gevraagd een onderzoek uit te voeren voor de gemeente Dronten. Het doel van het onderzoek was om een advies uit te brengen voor de ontwikkeling van team grondzaken. Inmiddels is de gemeente druk bezig met het implementeren van onze adviezen en is ze klaar voor de volgende stap: de doorontwikkeling van het vastgoed. Onderzoek ontwikkeling team grondzaken De eerste stap voor de gemeente Dronten was het op orde brengen van de basis binnen team grondzaken. De opdracht voor Metafoor was om de gemeente hierbij te ondersteunen vanuit een onafhankelijke blik. Peter Broer en Marian Mulder zijn het onderzoek gestart, later is Hendrika Sinnema aangesloten ter ondersteuning. Omdat Hendrika de gemeente ondersteuning verleende bij diverse werkzaamheden op het gebied van grondzaken, had zij veel bruikbaar inzicht in hoe het team was opgebouwd. Advies en aanbevelingen Naar aanleiding van het onderzoek heeft Metafoor de gemeente Dronten verschillende aanbevelingen gedaan ter verbetering van team grondzaken. Eén van de aanbevelingen was het op orde brengen van het contractbeheer. Inmiddels heeft Jantine Kerkmeester alle overeenkomsten in kaart gebracht, gearchiveerd en gedigitaliseerd. Een belangrijke constatering was dat contractbeheer een waardevolle taak is die moest worden ondergebracht in het team. Een andere constatering was dat er gestuurd moest worden op verandering en vernieuwing: meer digitaal werken, op een andere manier naar het werk kijken en op een efficiënte en nauwkeurige manier omgaan met overeenkomsten. Daarnaast was het innemen van een zakelijke positie en de omgang met ontwikkelende partijen een belangrijk aspect. Samen met alle medewerkers van team grondzaken is aan de hand van het advies en de aanbevelingen van Metafoor het plan voor verbetering vormgegeven: Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Welk acties en ontwikkelingen zijn daarvoor benodigd? Er was veel commitment en draagvlak op de afdeling aanwezig om het verbeterplan tot een succes te brengen. Team grondzaken op orde De functies en rollen die benodigd zijn binnen een team grondzaken zijn inmiddels ingevuld en de formatie is op orde. Afdeling Gebiedsontwikkeling bestaat uit 50 medewerkers verdeeld over 5 teams met ieder hun eigen specialisatie: grondzaken/planeconomie, projecten, beleidsadviseurs, ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken. Onderzoek doorontwikkeling gemeentelijk vastgoed De gemeente Dronten heeft op het gebied van grondzaken mooie stappen gezet. Toch is ze er nog niet. Dat de basis binnen team grondzaken op orde is gebracht, was een reden voor een vervolgonderzoek over de doorontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed. In januari 2020 heeft Metafoor ook dat onderzoek uitgevoerd.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl