Aan- en verkoop gemeentelijk vastgoed Gemeente Amsterdam

Metafoor Vastgoed heeft de gemeente Amsterdam ondersteund op het gebied van aan- en verkoop van gemeentelijk vastgoed. De afdeling Gemeentelijk Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer, het dagelijks en meerjarig onderhoud en het aan- en verkopen van vastgoed. Ook is dit team verantwoordelijk voor het (tijdelijk) verhuren van leegstaande ruimten en het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid. In deze opdracht maakten wij deel uit van het Verkoopteam Woningen. Alle woningen die geen gemeentelijk beleidsdoel dienden, werden afgestoten. De gemeente maakte een lijst van de woningen die afgestoten dienden te worden en deze lijst kwam bij het team waar wij deel van uitmaakten terecht. Per pand werd er dan bepaald welke procedure er gevolgd ging worden. Dossiervorming van de te verkopen woningen Nadat het verkoopteam de lijst met de objecten had ontvangen, begon het traject van de verkoopvoorbereiding en dossiervorming; diverse onderzoeken zoals bodemonderzoeken, een asbestinventarisatie en een nen2580 meting, dienden te worden uitgezet. Verder werd er gekeken naar de onderhoudstoestand (er werd opdracht gegeven voor het opstellen van een inspectierapport en een Meerjarenonderhoudsplan), naar de bestemmingen die op het pand rustten en of er nog andere bijzonderheden waren waar rekening mee gehouden diende te worden. Tot slot ging het team in nauw overleg met externe makelaars om de waarde en de vraagprijs te bepalen. Veel bezit is verhuurd; koop breekt geen huur en de huurder heeft huurbescherming. De huurders werden per brief geïnformeerd over de mogelijke verkoop en er volgde een persoonlijk gesprek vanuit het verkoopteam. Tijdens dit gesprek informeerde het team de huurders volledig over het beleid van de gemeente. Daarnaast lichtte het team de procedures die er gevolgd werden toe en bespraken ze wat het gehele proces voor hen betekende. Het verkoopproces Tijdens het verkoopproces droegen externe makelaars zorg voor het adviseren over de waarde van de te verkopen panden, het samenstellen van een verkoopbrochure, het zo breed mogelijk aanmelden van de objecten op internet (o.a. op Funda en hun eigen website), het informeren van geïnteresseerden en het inplannen en begeleiden van de bezichtigingen. Het verkoopteam van de gemeente Amsterdam was tijdens dit traject het eerste aanspreekpunt voor de externe makelaars. Afrondende fase verkoop gemeentelijke woningen Tijdens de afrondende fase van de verkoop van de gemeentelijke woningen was het verkoopteam verantwoordelijk voor het controleren van de ontvangen biedingen (wie heeft het beste bod en de beste voorwaarden?), het adviseren van de directie Gemeentelijk Vastgoed met betrekking tot de ontvangen biedingen en de gunning, het informeren van de afdeling die diverse screenings diende uit te voeren en het tekenen van de erfpachtovereenkomst (alle verkopen werden in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven). Hierna werd het gehele dossier naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, welke het beoordeelde en bestuurlijke goedkeuring gaf voor de vestiging van het recht van erfpacht. Na bestuurlijke goedkeuring zorgde het team ervoor dat de notaris alle goedkeuringen en de uitkomsten van de screenings ontving, zodat het recht van erfpacht geleverd kon worden.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl