Metafoor ondersteunt afdeling Verkoop & Commercieel Vastgoed binnen Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam

Naast een adviesbureau is Metafoor Vastgoed ook een detacheringsbureau dat vastgoedadviseurs, projectmanagers en juristen inzet bij overheidsorganisaties om advies te geven en te ondersteunen bij vastgoed- en grondzaken. Op dit moment zijn onze adviseurs bij ongeveer 20 gemeenten werkzaam.

Ook bij de gemeente Amsterdam zijn verschillende (interim) adviseurs van Metafoor Vastgoed werkzaam. Zaina Benmbarek is hier bijvoorbeeld werkzaam als Assistent Makelaar Gemeentelijk Vastgoed. Zij is hier begonnen op 1 april 2017 en is hier 32 uur per week werkzaam. De afdeling Gemeentelijk Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer, het dagelijks en meerjarig onderhoud en het aan- en verkopen van vastgoed. Ook is dit team verantwoordelijk voor het (tijdelijk) verhuren van leegstaande ruimten en het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid.

Assistent Makelaar Gemeentelijk Vastgoed

In de functie van Assistent Makelaar Gemeentelijk Vastgoed maakt Zaina deel uit van het Verkoopteam Woningen. Alle woningen die geen gemeentelijk beleidsdoel dienen, worden afgestoten. De gemeente maakt een lijst van de woningen die afgestoten dienen te worden en deze lijst komt bij het team van Zaina terecht. Per pand wordt er dan bepaald welke procedure er gevolgd gaat worden.

Dossiervorming van de te verkopen woningen

Nadat het verkoopteam de lijst met de objecten heeft ontvangen, begint het traject van de verkoopvoorbereiding en dossiervorming; diverse onderzoeken zoals bodemonderzoeken, een asbestinventarisatie en een nen2580 meting, dienen te worden uitgezet. Verder wordt er gekeken naar de onderhoudstoestand (er wordt opdracht gegeven voor het opstellen van een inspectierapport en een Meerjarenonderhoudsplan), naar de bestemmingen die op het pand rusten en of er nog andere bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Tot slot gaat het team in nauw overleg met externe makelaars om de waarde en de vraagprijs te bepalen.

Veel bezit is verhuurd; koop breekt geen huur en de huurder heeft huurbescherming. De huurders worden per brief geïnformeerd over de mogelijke verkoop en er volgt een persoonlijk gesprek vanuit het verkoopteam. Tijdens dit gesprek zal het team de huurders volledig informeren over het beleid van de gemeente. Daarnaast zal het team de procedures die er gevolgd worden toelichten en met de huurders bespreken wat het gehele proces voor hen betekent.

Het verkoopproces

Tijdens het verkoopproces dragen externe makelaars zorg voor het adviseren over de waarde van de te verkopen panden, het samenstellen van een verkoopbrochure, het zo breed mogelijk aanmelden van de objecten op internet (o.a. op Funda en hun eigen website), het informeren van geïnteresseerden en het inplannen en begeleiden van de bezichtigingen. Het verkoopteam van de gemeente Amsterdam is tijdens dit traject het eerste aanspreekpunt voor de externe makelaars.

Afrondende fase verkoop gemeentelijke woningen

Tijdens de afrondende fase van de verkoop van de gemeentelijke woningen is het verkoopteam verantwoordelijk voor het controleren van de ontvangen biedingen (wie heeft het beste bod en de beste voorwaarden?), het adviseren van de directie Gemeentelijk Vastgoed met betrekking tot de ontvangen biedingen en de gunning, het informeren van de afdeling die diverse screenings dient uit te voeren en het tekenen van de erfpachtovereenkomst (alle verkopen worden in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven).

Hierna word het gehele dossier naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, welke het beoordeelt en bestuurlijke goedkeuring geeft voor de vestiging van het recht van erfpacht. Na bestuurlijke goedkeuring zorgt het team van Zaina ervoor dat de notaris alle goedkeuringen en de uitkomsten van de screenings ontvangt, zodat het recht van erfpacht geleverd kan worden.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Loraine van Huenestein

Loraine van Huenestein

Loraine is onze Corporate Recruiter. Heeft u vragen over consultancy of een vacature? Neem dan contact op met Loraine. U kunt haar bellen op +31 6 51 26 94 98 of een e-mail sturen naar loraine.van.huenestein@metafoor.nl. Loraine staat klaar om u te helpen.

Bekijk alle artikelen van deze adviseur

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl