Metafoor ondersteunt de gemeente Lelystad bij vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling

Naast een adviesbureau is Metafoor Vastgoed ook een detacheringsbureau dat vastgoedadviseurs, projectmanagers en juristen inzet bij overheidsorganisaties om advies te geven en ondersteuning te bieden bij vastgoed- en grondzaken. Op dit moment zijn onze adviseurs bij ongeveer 35 overheidsorganisaties werkzaam.

Ook bij de gemeente Lelystad is een juridisch adviseur van Metafoor Vastgoed werkzaam. Mark de Graaf ondersteunt de gemeente Lelystad al bijna twee jaar, 32 uur per week. Hij houdt zich bezig met werkzaamheden op het gebied van vastgoedbeheer, het faciliterend grondbeleid en vastgoedontwikkeling. Mark: ‘Ik vind het een uitdaging om als externe een steentje bij te dragen aan veranderingen die leiden tot een betere organisatie of tot meer inzicht in juridische risico’s.’

Beheren en handhaven bestaande contracten

In zijn functie als Senior Vastgoedjurist bij de gemeente Lelystad is Mark verantwoordelijk voor het beheren en handhaven van bestaande contracten, zoals verhuur, opstalrechten en erfpacht. Ook het aansturen van externe partijen, zoals taxateurs en notariskantoren en het begeleiden van rechtszaken is een taak die bij deze functie hoort.

Mark heeft in de afgelopen periode onder meer opstalovereenkomsten gemaakt voor een reclamemast van de KFC bij de afslag Lelystad. Ook heeft Mark de opstalovereenkomst voor een groot zonnepanelenpark juridisch begeleid.

Op het gebied van erfpacht houdt Mark zich bezig met het verkopen van bloot eigendom inclusief taxaties en de inhoudelijke beoordeling hiervan. Verder legt hij nieuwe erfpachtcanons vast en huurprijzen na afloop van een termijn. Ook heeft Mark zich bezig gehouden met het opstellen van nieuwe erfpachtbepalingen en voorwaarden

Kavelverkoop

Mark is hiernaast ook verantwoordelijk voor kavelverkoop binnen de gemeente Lelystad. Hij begeleid juridisch de verkoop van kavels aan particulieren, projectontwikkelaars en bedrijven. Hij verzorgt dus de verkoop van bedrijfskavels, woningbouwkavels en projectkavels. Daarnaast verzorgt Mark openbare inschrijvingen en tenders voor de verkoop van projectmatige kavels. Bij de verkoop van deze kavels is Mark verantwoordelijk voor de overeenkomsten, besluitvorming, de procedures en de notariële afhandeling.

Bijzondere juridische projecten

Naast het beheren en handhaven van bestaande contracten en het verkopen van kavels is Mark binnen zijn functie als Senior Vastgoedjurist ook betrokken bij specifiekere zaken als het opstellen van een notitie kostenverhaal op basis van de grondexploitatiewet, het regelen van kostenverhaal windmolens en het juridisch begeleiden van de aankoop van een winkelcentrum door de gemeente.

Overige werkzaamheden

Naast alle juridische werkzaamheden ondersteunt Mark de gemeente Lelystad ook op pragmatisch en sociaal gebied. Mark is namelijk één van de aanspreekpunten als het gaat om fiscale vraagstukken, het staatssteunrecht, de invloed van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op het privaatrechtelijk handelen van de gemeente en contactenbeheer. Daarnaast denkt Mark mee over veranderingen, vereenvoudiging of verbeteringen van interne processen en het grondprijzenbeleid van de gemeente.

Wilt u weten waar wij nog meer werkzaam zijn? Neem dan een kijkje op onze pagina met projecten.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Loraine van Huenestein

Loraine van Huenestein

Loraine is onze Corporate Recruiter. Heeft u vragen over consultancy of een vacature? Neem dan contact op met Loraine. U kunt haar bellen op +31 6 51 26 94 98 of een e-mail sturen naar loraine.van.huenestein@metafoor.nl. Loraine staat klaar om u te helpen.

Bekijk alle artikelen van deze adviseur

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl