Metafoor ondersteunt de gemeente Dronten bij overeenkomsten voor gronden

Naast een adviesbureau is Metafoor Vastgoed ook een detacheringsbureau dat vastgoedadviseurs, projectmanagers en juristen inzet bij overheidsorganisaties om advies te geven en te ondersteunen bij vastgoed- en grondzaken. Op dit moment zijn onze adviseurs bij ongeveer 30 gemeenten en waterschappen werkzaam.

Bij de gemeente Dronten is momenteel ook één van onze vastgoedadviseurs werkzaam. Marissa Diender is begin februari gestart ter ondersteuning bij overeenkomsten voor gronden. De persoon die zij ondersteunt is minder gaan werken vanwege het generatiepact en is zich daarnaast meer gaan bezighouden met duurzaamheid. Marissa ondersteunt de gemeente één dag per week bij het opstellen van onder andere bruikleenovereenkomsten, huurovereenkomsten en koopovereenkomsten bij kaveluitgifte. De gemeente Dronten bestaat uit drie kernen; Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant en telt bijna 41.000 inwoners op een oppervlakte van 334 km².

Kaveluitgifte wijk Het Palet

Marissa houdt zich bij de gemeente Dronten vooral bezig met het opstellen van koopovereenkomsten voor kavels die uitgegeven worden in de nieuwe wijk Het Palet. In Het Palet is ruimte voor ongeveer 600 woningen; tweekappers, vrijstaande woningen en rijtjeshuizen. In de laatste fase van de uitgifte van deze kavels, de periode dat Marissa is ingestroomd, werden enkel nog vijftien vrije kavels en vier kavels voor twee-onder-een-kapwoningen uitgegeven. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht, waardoor zij momenteel erg druk is met het opstellen van de koopovereenkomsten. De wijk Het Palet is erg uniek aangezien de eigenaren van de kavels veel vrijheid hebben met betrekking tot het bouwen van een woning. Ze dienen zich enkel te houden aan de bestemmingsplanregels en dienen een beukenhaag te plaatsen, daar waar de kavel grenst aan het openbaar gebied.

Bruikleenovereenkomsten voor gronden binnen de gemeente Dronten

Marissa houdt zich naast het opstellen van koopovereenkomsten bij kaveluitgifte ook bezig met het opstellen van bruikleenovereenkomsten voor de gemeente Dronten. Deze bruikleenovereenkomsten stelt zij op voor delen van percelen die niet in aanmerking komen voor uitgifte. Deze delen van percelen hebben op dit moment dus geen functie voor de gemeente, maar dienen wel onderhouden te worden. Door een bruikleenovereenkomst te sluiten, behoudt de gemeente de grond en mag een bewoner of bedrijf de grond onderhouden. Een bruikleenovereenkomst is vaak kosteloos voor beide partijen. Een bruikleenovereenkomst komt bijvoorbeeld voor wanneer een gemeente met een boer afspreekt dat hij een deel van een perceel van de gemeente maait, waarna hij het gras kan gebruiken als voer voor zijn vee. Het voordeel van een bruikleenovereenkomst is dat de gemeente niet hoeft te betalen voor het onderhoud, maar de grond wel behoudt.

In een bruikleenovereenkomst worden alle afspraken met betrekking tot het perceel opgenomen. Ook wordt de duur van de bruikleenovereenkomst opgenomen. Bij de gemeente Dronten is dit altijd één jaar. Wel kunnen beide partijen van de bruikleenovereenkomst af, mits zij zich aan het opzegtermijn houden.

Overige werkzaamheden

Naast het opstellen van koopovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten houdt Marissa zich ook bezig met andere voorkomende werkzaamheden op het gebied van grondzaken. Tevens stelt Marissa af en toe nog een overeenkomst op voor de verkoop van snippergroenpercelen.

Heeft uw gemeente ook behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van overeenkomsten zoals koopovereenkomsten bij de uitgifte van kavels, huurovereenkomsten of bruikleenovereenkomsten? Of bent u benieuwd waarbij wij u nog meer kunnen ondersteunen op het gebied van vastgoed en grondzaken? Neem dan contact met ons op.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl