Het einde van de huurovereenkomst voor 2 jaar of korter

Wet vaste huurcontracten

Op 16 mei 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet vaste huurcontracten. Door deze wet is het straks niet langer mogelijk om een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter (voor zelfstandige woonruimte) zonder huurbescherming te sluiten. Het sluiten van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt daarmee weer de hoofdregel. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

De huurovereenkomst voor 2 (of 5) jaar of korter

In 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van deze wet is het onder andere mogelijk om voor zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter zonder huurbescherming te sluiten. Voor onzelfstandige woonruimte kan een huurovereenkomst voor 5 jaar of korter zonder huurbescherming worden gesloten. Het doel van deze tijdelijke huurovereenkomsten was om de markt voor huurwoningen beter te laten doorstromen. De verwachting was dat er door deze wet meer huurwoningen beschikbaar zouden komen. Het doel is echter niet bereikt, en naar het oordeel van de Tweede Kamer wordt de mogelijkheid tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten te vaak gebruikt. Om huurders meer zekerheid te bieden is het sluiten deze tijdelijke huurovereenkomsten straks niet langer mogelijk.

De belangrijkste wijzigingen

Naast het afschaffen van de mogelijkheid tot het sluiten van een huurovereenkomst van 2 of 5 jaar of korter kent de Wet vaste huurcontracten nog een aantal belangrijke wijzigingen. Ten eerste is het bij uitzondering mogelijk om voor bepaalde categorieën toch een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor huurders die in verband met renovatie tijdelijk ergens anders moeten wonen of voor huurders die afkomstig vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland werken. Daarnaast is de zogeheten diplomatenclausule (het beding waarin is afgesproken dat de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen als hij de woning weer zelf wil betrekken) uitgebreid. Niet alleen de beoogde bewoning door de verhuurder zelf, maar ook door een bloed- of aanverwant in de eerste graad kan een grond zijn voor het inroepen van de diplomatenclausule. Tot slot wordt met de Wet vaste huurcontracten een nieuwe opzeggingsgrond toegevoegd voor verkoop van de verhuurde woning wanneer de verhuurder gaat samenwonen in de woning van de partner. Deze nieuwe opzeggingsgrond vormt een uitzondering op de ‘koop-breekt-geen-huur-regel’ van art. 7:226 BW.

Overgangsrecht voor lopende huurovereenkomsten

De huidige regels inzake het sluiten van een overeenkomst voor 2 (of 5) jaar of korter blijven van toepassing op tijdelijke huurovereenkomsten die voor het in werking treden van de Wet vaste huurcontracten zijn gesloten. Hierdoor zijn de nieuwe regels vanaf de inwerkingtreding alleen van toepassing op nieuwe huurovereenkomsten. De wet is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm de wet in werking zal treden.

Welke mogelijkheden zijn er nog voor tijdelijke huurovereenkomsten?

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten worden de mogelijkheden tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten aanzienlijk beperkt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het straks nog mogelijk om voor woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst zonder huurbescherming te sluiten. Het blijft mogelijk om een huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet te sluiten, net als een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur. Ook de regeling inzake tijdelijke huurovereenkomsten voor specifieke doelgroepen (het doelgroepcontract) blijft bestaan. Deze mogelijkheden kunnen echter slechts onder bepaalde omstandigheden benut worden. De algemene mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst zonder huurbescherming te sluiten, zal straks verdwijnen.

Heeft u vragen over de Wet vaste huurcontracten of over (tijdelijke) huurovereenkomsten? Neem dan gerust contact met ons op of dien uw vraag in bij onze Adviesdesk.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl