Het bepalen van een juiste WOZ-waarde door gemeenten

De afgelopen periode zijn de huizenprijzen enorm gestegen. De prijs is het afgelopen jaar percentueel met maar liefst 7% gestegen. Een stijging van de huizenprijzen betekent tevens dat ook de WOZ-waarde toeneemt. Elk huishouden krijgt ieder jaar een aanslag van de gemeentelijke woonlasten die is gebaseerd op de WOZ-waarde van hun woning. De stijging van de huisprijzen heeft dus ook direct effect op de onroerendezaakbelasting.

Kloppende WOZ-waarde?

Het is van belang dat een WOZ-waarde kloppend is omdat deze waarde wordt gebruikt als grondslag voor de onroerende zaakbelasting. Een ieder heeft het recht om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde.

Gemeenten bepalen de waarde van een onroerende zaak door deze te laten taxeren. De waardepeildatum is 1 januari van het voorafgaand jaar. De gemeente kijkt dan wat de onroerende zaak op deze datum zou moeten opbrengen voor het bepalen van de WOZ-waarde. Gemeenten genereren taxatieverslagen aan de hand van programma’s die vergelijkingen maken met woningen in de buurt van het te taxeren pand. Dit noemt men ook wel modelmatig taxeren. Dit wordt dus niet gedaan door een taxateur die de woning daadwerkelijk op locatie taxeert. Een nadeel van modelmatig taxeren is dat er niet goed wordt gekeken naar individuele gevallen.

Inschakelen van een taxateur

Het risico van modelmatig taxeren is dat er een verschil kan zijn tussen de WOZ-waarde die hieruit voortvloeit en de economische waarde die zou worden gegeven door een taxateur. Het aantal bezwaren dat is ingediend tegen gemeenten naar aanleiding van een te hoge WOZ-waarde is dan ook toegenomen dit jaar met 10%. Het gaat om een toename van 20.000 woningen waarvoor bezwaar is ingediend. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat gemeenten minder geld kwijt zijn aan succesvolle bezwaren als zij nauwkeuriger woningen taxeren.[1]  Een alternatief op het modelmatig taxeren zou kunnen zijn dat gemeenten ervoor zorgdragen dat taxateurs woningen inpandig en uitpandig taxeren om tot een beter beeld te komen van de economische waarde. Dit voorkomt uitgaven aan toenemende bezwaren en proceskostenvergoeding.

Hulp nodig bij het vaststellen van de WOZ-waarde? Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op door te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl of te bellen naar 088 – 00 66 100. Of dien uw vraag in via de adviesdesk.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03130&did=2021D06881

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl