Good to Great: een interview met Peter Broer

Eind 2021 daagde de holdingdirectie van Metafoor, de KMM groep, alle bedrijven uit om te groeien van Good to Great de komende jaren! Dit naar aanleiding van het bestsellerboek met dezelfde titel van Jim Collins. Ook Peter Broer ontving het boek. Met enige aarzeling is hij het boek gaan lezen. Maar raakte toch al snel erg enthousiast over de kansen voor Metafoor…

Geweldig of gewoon goed

Het boek begint al met een prikkelende start: “Het goede is de vijand van het geweldige. Daarom is er zo weinig dat echt uitzonderlijk wordt”. De G2G-bedrijven hebben wel duidelijke financiële patronen laten zien waarop ze geselecteerd zijn. En ook zijn aandelenopbrengsten meegenomen in de voorselectie. Maar na deze kenmerken is er al snel meer aandacht voor hoe deze bedrijven konden veranderen van goede onderneming naar langdurig geweldige ondernemingen. De relatie met bedrijfsnormen en -waarden wordt hierbij ook nadrukkelijk genoemd. Wel is discipline (van mensen, denkwijzen en activiteiten) een veel terugkerende eigenschap!

Het Boek Good to Great

Interview met Peter Broer

Wat gaat er veranderen binnen Metafoor? Hier gaf Peter lachend een kort antwoord op; ‘’dat weten we niet.’’ Daarentegen vond Peter dit ook meteen het mooie aan het boek. Hij gaf namelijk aan dat om van Good naar Great te gaan een organisatie niet per se hoeft uit te blinken in strategie, een missie of een visie. Het gaat hier om: waar heeft de organisatie een passie voor, waar halen we het meeste rendement uit en waarin blinken we uit? Die combinatie maakt dat mensen graag willen werken voor een organisatie, dus ook bij Metafoor moeten we gaan ontdekken waar onze passie ligt, welke type klant ons het beste past en waar onze economische en maatschappelijke meerwaarde ligt. ‘’Dat betekent niet meteen  dat er van alles hoeft te veranderen’’, aldus de directeur. ‘’Soms hoeven bepaalde zaken slechts verbeterd te worden en doet een organisatie het voor 80 procent al geweldig.’’ Good to Great zal ervoor zorgen dat we onze business kunnen verscherpen en klanten nog beter kunnen bedienen. En mocht dan wat veranderen, wat is dat dan? ‘’We zullen keuzes maken, over wat we niet meer gaan doen. Soms vind je als organisatie alles wat voorbijkomt interessant, maar misschien moet je soms afspreken dat iets buiten je corebusiness ligt en je het dus niet doet. Het zal dus duidelijker worden waar we wel en niet voor gaan in de toekomst.’’

Peter Broer over Good to Great

“We zullen keuzes maken, over wat we niet meer gaan doen. Soms vind je als organisatie alles wat voorbijkomt interessant, maar misschien moet je soms afspreken dat iets buiten je corebusiness ligt en het dus niet doet. Het zal dus duidelijker worden waar we wel en niet voor gaan in de toekomst.’’

Denktank

Verdere veranderingen moeten volgens Peter vanuit de organisatie komen. Dit gaan we binnen team Metafoor doen door middel van een denktank. Deze selecte groep betrokken medewerkers zal verschillende onderwerpen bespreken binnen onze organisatie en hier adviezen/oordelen over uitbrengen. ‘’Het begint met de feiten onder ogen zien. Er zullen spelregels worden gemaakt om de discussies binnen de denktank in goede banen te laten verlopen. De denktank moet een plek zijn waar collega’s niet alleen naar elkaar luisteren, maar elkaar ook bevragen; waarom vind jij dit? Dat kan en mag leiden tot stevige discussies, maar daarom zijn er spelregels. Als iedereen het algemeen belang ziet: een beter Metafoor, een geweldig Metafoor. Ik denk dat je dan altijd terugvalt op de gezamenlijke ambitie om Metafoor geweldig te maken. Ik hoop en verwacht dat dat de reden is dat mensen weer tot elkaar komen.’’

Buiten de denktank zullen alle andere collega’s ook actief betrokken worden in het proces van Good naar Great. Het is en blijft een team effort. Peter geeft aan dat hier het allerbelangrijkste is dat Metafoor altijd open en transparant blijft naar haar medewerkers.

Dan rust er nog één grote vraag in dit verhaal; wanneer is Metafoor geweldig? Volgens Peter is een organisatie geweldig wanneer de organisatie haar passie scherp heeft, de medewerkers die passie delen, loyaal zijn en ervoor gaan om die passie na te jagen. En met de juiste mensen ben je flexibeler in het geval een belangrijk figuur wegvalt, dit kan dan opgevangen worden door andere collega’s die opstaan. Daarnaast zit er ook nog een financieel plaatje bij, uiteraard willen we daarin ook groeien. Maar de kwaliteit moet altijd voorop blijven staan. De nadruk ligt momenteel op het verscherpen van de bedrijfsvoering en de basis nog beter op orde te brengen.

Dienend leiderschap

Maar wat is Peter zijn rol in dit proces? De directeur geeft aan dat in het boek wordt gesproken over een type leiderschap dat nodig is om van goed naar geweldig te gaan. Daarnaast zal de hele organisatie moeten worden aangespoord om deze filosofie te volgen. Wat Peter betreft zal hij doen wat nodig is om zijn leiderschapsvaardigheden zo goed mogelijk in te zetten om de medewerkers, de klanten en de aandeelhouder van dienst te zijn zodat Metafoor kan groeien van goed naar geweldig.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl