Drukbezochte Lunch & Learn ‘Kostprijsdekkende huur in de praktijk’

Afgelopen woensdag, op 28 november, vond de Lunch & Learn ‘Kostprijsdekkende huur in de praktijk’ plaats in het kantoor van Metafoor Vastgoed in Dronten. De bijeenkomst startte met een goed verzorgde lunch en een informele kennismaking, hierna volgden de presentaties. Naast Peter Broer en Rien van der Maarel van Metafoor, deelde ook Vincent Quist –Portefeuillemanager Vastgoed – zijn kennis vanuit de gemeente Haarlemmermeer met de deelnemers. Het was een drukbezochte Lunch & Learn met 17 deelnemers vanuit 12 verschillende gemeenten.

Optimaliseren gemeentelijk vastgoed

Peter Broer, accountmanager bij Metafoor Vastgoed en Software, startte na de lunch met een uitleg over de Vastgoedladder. Dit is een tool die Metafoor gebruikt bij het op orde brengen van de vastgoedportefeuille bij verschillende gemeenten. In stap 1 van de Vastgoedladder (inventariseren) worden de belangrijkste gegevens en documenten over de gemeentelijke eigendommen, de gebruikers en de overeenkomsten in kaart gebracht. In stap 2 (analyseren) worden de uitkomsten van de inventarisatie uit stap 1 geanalyseerd. Tijdens deze stap wordt vastgesteld wat er nog ontbreekt om te komen tot een compleet overzicht en wordt de waarde en de samenstelling van de vastgoedportefeuille bepaald. In stap 3 (optimaliseren) worden alle beschikbare gegevens verwerkt en wordt er een vastgoedbeleid opgesteld. In stap 4 (resultaat) wordt het opzetten van een professioneel vastgoedbeheer afgerond. Met name in stap 3 is de Kostprijsdekkende huur aan de orde.

Na zijn uitleg over de Vastgoedladder presenteerde Peter de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Positionering Vastgoedmanagement gemeenten. Dit onderzoek is in samenwerking met het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de Hanzehogeschool in Groningen uitgevoerd. De belangrijkste ondervinding is de ontwikkeling waarbij vastgoed voor gemeenten vooral een (onbekende) kostenpost was en waar gemeentelijk vastgoed nu steeds meer ingezet wordt als middel om beleidsdoelen te halen.

Rekenmodel kostprijsdekkende huur

Rien van der Maarel, vastgoedadviseur en teamleider bij Metafoor Vastgoed en Software, nam het woord over van Peter. Rien gaf in zijn presentatie eerst uitleg over de kostprijsdekkende huur. Conform de Wet Markt en Overheid dient de overheid bij huurcontracten, buiten enkele uitzonderingsmogelijkheden (algemeen belang besluit) de integrale kostenprijs in rekening te brengen. De rekenmethodiek die hiervoor in het algemeen wordt toegepast is de netto contante waarde methode (ook wel DCF-methode). Hij sloot af met een uitleg over een (Excel)rekenmodel dat Metafoor heeft ontwikkeld voor het berekenen van de kostprijsdekkende huur.

Aanpak gemeente Haarlemmermeer: Kostprijsdekkende huur in beleid

In de gemeente Haarlemmermeer heeft het college recent het beleid met betrekking tot de invoering van de kostprijsdekkende huur voor vastgoed (en gronden) vastgesteld. Een proces van intern draagvlak creëren ging er aan vooraf. Op 1 januari start de implementatie en de externe communicatie. Vincent Quist, portefeuillemanager bij de gemeente Haarlemmermeer, vertelde de aanwezigen uitgebreid welke fases de gemeente doorlopen heeft om te komen tot het vaststellen van de methodiek en het invoeren van het beleid. Onderdeel van de implementatie was een Plan van Aanpak, het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten, de rekenmethodiek, het implementatieplan, de besluitvorming en uiteindelijk ook het inbrengen van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast vertelde hij over wat de gemeente Haarlemmermeer nog te doen staat op het gebied van kostprijsdekkende huur en geeft hij de aanwezigen vanuit de verschillende gemeenten tips en tricks voor als ze zelf aan de slag gaan.

Ondersteuning kostprijsdekkende huur gemeentelijk vastgoed

Is uw gemeente bezig met de invoering van kostprijsdekkende huur voor maatschappelijk vastgoed? Loopt uw gemeente tegen problemen aan of is advies en/of ondersteuning welkom? Klik hier voor meer informatie over de kostprijsdekkende huur of neem contact met ons op voor meer informatie.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl