Dag 4: Traineeship (Juridisch) Adviseur Vastgoed en Grondzaken

Op vrijdag 4 mei vond de vierde dag van het Traineeship (Juridisch) Adviseur Vastgoed en Grondzaken plaats. De trainees volgden de training ‘B1 Schrijven’ van TaalKrachtig bij ons op kantoor in Dronten. Het was een erg leuke en nuttige training, gegeven door Leontine Tacoma.

TaalKrachtig

TaalKrachtig is een samenwerking tussen Mirjam Hausmann en Leontine Tacoma, twee ondernemers met elk hun eigen expertise. Leontine Tacoma werkt al 15 jaar voor trainingsbureaus en traint op een directe, praktische en cabareteske wijze. Voor TaalKrachtig verzorgt zij trainingen met betrekking tot schriftelijke communicatie. Tijdens de vierde dag van het Traineeship (Juridisch) Adviseur Vastgoed en Grondzaken namen onze trainees deel aan een training van Leontine waarin zij leerden B1, modern en correct te schrijven.

Hoe communiceren wij?

Tijdens het ochtendprogramma sprak Leontine over verschillende schrijfstijlen, zoals de oude stijl en de nieuwe stijl. Binnen de oude stijl wordt een tekst vaak mooier en deftiger gemaakt dan dat nodig is. Binnen de nieuwe stijl wordt er minder gebruik gemaakt van tekstuele woorden, wordt er smart geschreven en is de boodschap dus vaak duidelijker. De nieuwe stijl is dan ook de stijl die Leontine wilde overdragen op de trainees. Daarnaast legde Leontine uit dat je een mail of brief waarbij je iets van de wederpartij verwacht, stellend, vragen of gebiedend kan opstellen. Elke stijl is belangrijk en het hangt van de situatie af wanneer welke stijl het best gebruikt kan worden. Geen enkele stijl is fout. Met de gebiedende stijl bereik je in sommige situaties het meest en ook deze stijl mag je dan ook best gebruiken.

Voorafgaand aan de training konden de trainees zelf geschreven brieven uit de praktijk inzenden. Veel brieven die waren ingezonden betroffen geanonimiseerde brieven vanuit gemeenten naar burgers. Vijf van deze brieven werden als voorbeeld genomen tijdens een groepsopdracht. Iedere groep kreeg één brief om te analyseren aan de hand van de tips die Leontine tot dusver had gegeven. De groepen dienden de brief te herschrijven waarbij ze de oude stijl zo veel mogelijk dienden te vermijden. De herschreven brieven werden vervolgens per groepje gepresenteerd en besproken.

Woordkeuzes

In de middag draaide de training om afkortingen die overbodig zijn en dus beter weggelaten kunnen worden in een tekst. Daarnaast werd besproken waar op gelet dient te worden bij het maken van woordkeuzes aan de hand van de volgende vijf tips:

  1. Kies 1 boodschap/werkwoord per zin;
  2. Denk aan de zinsvolgorde: wie doet wanneer waar en wat?;
  3. Maak gebruik van begrijpelijke en concrete inhoudswoorden, de inhoud in een brief of mail moet voor iedereen duidelijk zijn;
  4. Minimaliseer tekstuele woorden en maak vooral gebruik van inhoudelijke woorden, gebruik geen woorden als opvulling;
  5. Maak gebruik van moderne verbindingswoorden, dus niet van woorden als doch of derhalve.

Als laatst legde Leontine uit dat het kan helpen om verschillende fixatiepunten aan te brengen in een tekst. Fixatiepunten zijn bijvoorbeeld witregels, kopjes of leestekens. Deze punten trekken direct de aandacht van de lezer waardoor de inhoud van de tekst meteen duidelijk wordt.

De middag werd afgesloten met een opdracht waarin de trainees in groepjes een reactie schreven op de ingezonden brieven. Tijdens deze opdracht konden de trainees alles wat ze hadden geleerd direct toepassen. Deze geschreven brieven werden daarna besproken in de groep.

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Loraine van Huenestein

Loraine van Huenestein

Loraine is onze Corporate Recruiter. Heeft u vragen over consultancy of een vacature? Neem dan contact op met Loraine. U kunt haar bellen op +31 6 51 26 94 98 of een e-mail sturen naar loraine.van.huenestein@metafoor.nl. Loraine staat klaar om u te helpen.

Bekijk alle artikelen van deze adviseur

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl