Bouwplicht op bouwgrond

Bijna elke gemeente heeft op dit moment wel een bouwplicht op particuliere bouwgronden, maar wat houdt deze nu eigenlijk in en waarom zou u als gemeente een bouwplicht hanteren?

Bouwplicht opnemen in de koopovereenkomst van gronden

Een bouwplicht is een verplichting om binnen een bepaalde termijn na overdracht de bouwgrond te bebouwen. Deze termijn kan verschillen per gemeente. Onder het huidige recht bestaat geen wettelijke bouwplicht en kan een eigenaar niet worden gedwongen over te gaan tot het bouwen van een woning op bouwgrond. Toch mogen gemeentes bijvoorbeeld wel in de koopovereenkomst een bouwverplichting opnemen.

Hoe zorgt u ervoor dat de bouwplicht wordt nageleefd?

Door middel van een boetebeding dat wordt opgenomen in de overeenkomst, kan de bouwplicht worden afgedwongen. Boetebedingen kunnen erg verschillen per gemeente, maar de meeste boetebedingen in gemeentelijke voorwaarden bij uitgifte van grond geven aan dat bij overschrijding van de termijn een boete per maand gaat lopen; iedere maand dat voltooiing van de bouw uitblijft. Als gemeente is het van belang om de inhoud van een boetebeding en de hoogte van de boete bij uitgifte van bouwgrond steeds zorgvuldig vast te stellen.

Wat is het belang van de gemeente bij handhaving bouwplicht?

Het is voor gemeentes, gezien het grote woningtekort, van belang dat geschikte en beschikbare woningbouwlocaties ook daadwerkelijk worden bebouwd. Andere argumenten voor het handhaven van de bouwplicht, die uit de rechtspraak naar voren komen, zijn het voorkomen dat er gaten in een nieuwe wijk vallen, het voorkomen van bouwoverlast en het aanleggen van voorzieningen.

Kortom, door het opnemen van een bouwplicht in de koopovereenkomst van bouwgrond, zouden gemeentes grondspeculatie en het laten braak liggen van voor bouw beschikbare gronden kunnen tegengaan. Aan gemeentes de taak om ervoor te zorgen dat de inhoud en de hoogte van het boetebeding zorgvuldig worden vastgesteld.

Hulp nodig bij het vaststellen van de inhoud en de hoogte van een boetebeding of het opstellen van overeenkomsten? Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op door te mailen naar info@metafoorvastgoed.nl of te bellen naar 088 – 00 66 100. Of dien uw vraag in via de adviesdesk.

 

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl