Bijzondere cursusdag: beginselen contracten- en goederenrecht voor de Nationale Politie

Op maandag 13 juni hebben wij een basiscursus vastgoed- en goederenrecht mogen verzorgen voor de Politie. Binnen de Politie houdt een kundig team zich dagelijks bezig met grondzaken rondom de C2000 masten in Nederland, deze masten voorzien onder andere het luchtarm. Echter, deze complexe installaties vormen het hart van de communicatie binnen de Politie. De masten worden gezien als vitale systemen voor onze nationale veiligheid en zijn om die reden van essentieel belang. Ontzettend bijzonder, om vanuit Metafoor, met vakinhoudelijke kennis bij te mogen dragen aan de Nationale Politie.

Een cursusdag in Zeist

De cursusdag startte om 09:00 uur op een afgelegen locatie van de Politie in Zeist. De dag begon met een introductie van alle cursisten en onze adviseur Alex. Het kennisniveau binnen de groep verschilde redelijk. Na het vaststellen van het cursusdoel van elk van de cursisten, was het tijd om de inhoud in te duiken.

Contractenrecht, goederenrecht en veel praktijkvoorbeelden

Tijdens de cursus is geprobeerd juridische theorie veel af te wisselen met praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden werden soms uitgetekend op het bord of behandeld via een afbeelding. Het inhoudelijke deel van de cursus begon met de (juridische) basiskennis welke nodig is om te kunnen contracteren met en voor de overheid, bijvoorbeeld de algemene beginselen voor behoorlijk bestuur. Ook is de tweewegenleer kort bestudeerd. Omdat zich onder de cursisten zowel zeer geschoolde juristen bevonden, als medewerkers zonder juridische achtergrond werd geprobeerd onderlinge kennisdeling te stimuleren.

Na een korte pauze, werden de beginselen van het contractenrecht en het goederenrecht besproken. Er was voldoende ruimte voor discussie en vragen tussendoor. De theorie werd telkens gerelateerd aan de C2000 masten, een schitterend tastbaar voorbeeld welk gerelateerd aan verschillende juridische instrumenten kan worden besproken. Er werd gedurende de hele cursus gewerkt van algemeen naar specifiek, net als de gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek dat doet.

Erfpacht, opstalrecht, huur, koop en meer

De lunch bij de Politie was erg goed georganiseerd en voorzag iedereen van voldoende energie voor het middagdeel. Tijdens het middagdeel werden onderwerpen zoals opstalrecht, erfpacht, kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden, kettingbedingen, huur, koop en ruil. Hierbij werd telkens gerefereerd naar de eerder besproken beginselen van het contracten- en goederenrecht.

Om de cursusdag af te sluiten is in groepjes gewerkt aan verschillende casussen welke vervolgens klassikaal met elkaar werden besproken.

Dankwoord

Wij hebben genoten van de enthousiaste cursusgroep bij de Politie. Inhoudelijk scherp, interactief en enorm sociaal, zo ervaarde adviseur Alex de cursusgroep. We hopen in de toekomst wellicht een vervolg te kunnen geven.

Ook behoefte aan een Juridische Basiscursus Vastgoed en Grondzaken? Meld u dan aan voor onze eerst volgende cursus op 6 en 13 september in Rotterdam

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl