Bij de start van een snippergroenproject eerst het beleid schrijven/actualiseren: waar te beginnen?

U heeft als gemeente dan toch eindelijk de keuze gemaakt om aan de slag te gaan met het probleem dat oneigenlijk grondgebruik heet. Misschien heeft u zelfs al een inventarisatie uitgevoerd of laten uitvoeren. De grootte van het probleem is bekend, nu nog beginnen met aanpakken. Een aantal jaar geleden in 2015, of misschien nog wel eerder, heeft het college van uw gemeente de Nota Snippergroen vastgesteld. Toen bestond namelijk al het idee om in de toekomst ‘iets met dat snippergroen’ te doen. Inmiddels is wel duidelijk dat uw gemeente het probleem gaat aanpakken, maar is het verstandig om dat te doen op basis van het verouderde beleid?

Hernieuwde inzichten

Het is zeker niet aan te raden om te beginnen zonder eerst het beleid te actualiseren. Grote kans namelijk dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. Bij het schrijven van de eerste nota is wellicht uitgegaan van een utopische situatie. Neem bijvoorbeeld kanteelvorming. In veel eerste versies staat dat er bij verkoop van snippergroen in geen enkel geval kanteelvorming mag optreden. Rechte kadastrale lijnen zijn de norm. Hoewel dat een prima uitgangspunt is, zal dit praktisch minder goed uitwerken. Zeker wanneer u projectmatig aan de slag gaat met de aanpak van oneigenlijk grondgebruik zal u hier problemen van ondervinden. Wanneer een gehele straat van tien huizen gemeentegrond in gebruik heeft en er slechts één bewoner niet mee wil werken aan verkoop, betekent dit dat u de andere negen dossiers ook niet kunt afronden. Voortschrijdend inzicht leert ons dan, dat het beter is om in deze situaties niet zo strikt vast te houden aan kanteelvorming. Dit is slechts één voorbeeld, maar er zijn zo nog veel andere situaties te noemen. Het is daarom belangrijk om bij de actualisatie van het beleid rekening te houden met hernieuwde inzichten.

Beleid schrijven vanuit de probleemgedachte

Natuurlijk zijn we allemaal erg oplossingsgericht, maar bij het schrijven van beleid is het juist zaak om te denken vanuit het probleem. Het is van belang om alle mogelijke problemen die kunnen optreden bij de bestrijding van oneigenlijk grondgebruik te definiëren. Gaat u ook de kleinste grondgebruikers, die bijvoorbeeld maar twee vierkante meter in gebruik hebben, aanschrijven? Dit zijn vaak namelijk dossiers die erg veel tijd in beslag nemen, maar niet veel opleveren. Hoe gaat u om met percelen aan het water? Het is een mogelijkheid om de beschoeiing in eigendom te houden, maar het kan ook voordelen hebben om de beschoeiing mee te verkopen. Dit kan namelijk weer schelen in de onderhoudskosten. En hoe gaat u eigenlijk om met illegaal opgerichte bebouwingen? Moeten die afgebroken worden als de grond niet verkocht kan worden? Dit zijn allemaal zaken om over na te denken als u het beleid gaat actualiseren.

Schadevergoeding bij verjaring snippergroen

Stamt de laatste versie van het snippergroenbeleid van uw gemeente uit 2017 of eerder? Dan is de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding bij verlies van eigendom door verjaring nog niet in dit beleid opgenomen. Het is als gemeente verstandig om hierin een keuze te maken, voordat er dossiers worden behandeld. Voor het wel en niet vorderen van schadevergoeding zijn verschillende argumenten te noemen. Verschillende gemeentes maken hier verschillende keuzes in. Indien u ervoor kiest om wel schadevergoeding te vorderen, neem hier dan zeker iets over op in het beleid. Dit komt de transparantie én rechtszekerheid ten goede; bewoners weten waar zij aan toe zijn.

Metafoor heeft al voor verschillende gemeentes het snippergroenbeleid geactualiseerd. De laatste jaren hebben wij het punt van de schadevergoeding iedere keer meegenomen en besproken. In een aantal gevallen is de schadevergoeding bij verjaring ook succesvol opgenomen in het beleid. Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met de actualisatie van het snippergroenbeleid in uw gemeente? Onze adviesdesk helpt u graag!

Jouw partner in vastgoedadvies

Deel :

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Metafoor Vastgoed.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl