Grondtransacties Gemeente Dronten

Metafoor Vastgoed heeft de gemeente Dronten ondersteuning geboden bij overeenkomsten voor gronden. We ondersteunden de gemeente bij het opstellen van onder andere bruikleenovereenkomsten, huurovereenkomsten en koopovereenkomsten bij kaveluitgifte. Kaveluitgifte wijk Het Palet Wij hielden ons bij de gemeente Dronten vooral bezig met het opstellen van koopovereenkomsten voor kavels die uitgegeven werden in de nieuwe wijk Het Palet. In Het Palet is ruimte voor ongeveer 600 woningen; tweekappers, vrijstaande woningen en rijtjeshuizen. In de laatste fase van de uitgifte van deze kavels werden enkel nog vijftien vrije kavels en vier kavels voor twee-onder-een-kapwoningen uitgegeven. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht, waardoor wij overgingen op het opstellen van de koopovereenkomsten. De wijk Het Palet is erg uniek aangezien de eigenaren van de kavels veel vrijheid hebben met betrekking tot het bouwen van een woning. Ze dienen zich enkel te houden aan de bestemmingsplanregels en dienen een beukenhaag te plaatsen, daar waar de kavel grenst aan het openbaar gebied. Bruikleenovereenkomsten voor gronden binnen de gemeente Dronten Wij hielden ons naast het opstellen van koopovereenkomsten bij kaveluitgifte ook bezig met het opstellen van bruikleenovereenkomsten voor de gemeente Dronten. Deze bruikleenovereenkomsten stelden wij op voor delen van percelen die niet in aanmerking kwamen voor uitgifte. Deze delen van percelen hadden op dat moment dus geen functie voor de gemeente, maar dienden wel onderhouden te worden. Door een bruikleenovereenkomst te sluiten, behield de gemeente de grond en mocht een bewoner of bedrijf de grond onderhouden. Een bruikleenovereenkomst is vaak kosteloos voor beide partijen. Een bruikleenovereenkomst komt bijvoorbeeld voor wanneer een gemeente met een boer afspreekt dat hij een deel van een perceel van de gemeente maait, waarna hij het gras kan gebruiken als voer voor zijn vee. Het voordeel van een bruikleenovereenkomst is dat de gemeente niet hoeft te betalen voor het onderhoud, maar de grond wel behoudt. In een bruikleenovereenkomst worden alle afspraken met betrekking tot het perceel opgenomen. Ook wordt de duur van de bruikleenovereenkomst opgenomen. Bij de gemeente Dronten is dit altijd één jaar. Wel kunnen beide partijen van de bruikleenovereenkomst af, mits zij zich aan het opzegtermijn houden. Overige werkzaamheden Naast het opstellen van koopovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten hielden wij ons ook bezig met andere voorkomende werkzaamheden op het gebied van grondzaken. Tevens stelden wij af en toe nog een overeenkomst op voor de verkoop van snippergroenpercelen.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief. Ontvang ieder kwartaal exclusieve artikelen over vastgoed en grondzaken.

Neem contact op

Telefoonnummer

088 006 6100

E-mailadres

info@metafoorvastgoed.nl